Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De GetConnector test-tool maakt het mogelijk om een GetConnector aan te roepen, en de resultaten van de connector netjes in tabelvorm, CSV, of XML retour te krijgen. Hierdoor kan worden bekeken wat de resultaten zijn. De GetConnector test-tool maakt gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord in AFAS Profit (Autorisatie-tool) waarbij Connector-rechten zijn toegekend. Het is ook mogelijk om de AppConnectorGet (o.b.v. token) te gebruiken.

 

De GetConnector test-tool is te bereiken op: https://www.profitconnect.nl/src/index.php/getconnector-test/tool en toont een venster als onderstaand.

In de test-tool moeten op zijn minst worden opgegeven:

  • WSDL locatie (tenzij AFAS Online)
    Een WSDL locatie eindigt altijd op "GetConnector.asmx?WSDL"
  • Een Profit omgevingsnaam (vaak, zeker bij AFAS Online, een O (letter 'otto') gevolgd door vijf cijfers en twee letters)
  • Een omgevings-gebruikersnaam (zonder het domein, dus zonder AOL\ )
  • Een omgevings-wachtwoord 
  • Een GetConnector naam

Bij twijfel over de GetConnectornaam kan over het algemeen de standaard in AFAS Profit aanwezige GetConnector "ProfitCountries" worden gebruikt, waarvan het resultaat een ~250 resultaten tellende landen-lijst zou moeten zijn.

 

 

Tijdens het uitvoeren van de GetConnector test-tool wordt een voortangsindicator getoond. Als niet binnen 60 seconden resultaten zijn geretourneerd, wordt een time-out melding getoond. Dit wil niet persé zeggen dat het aanroepen niet gelukt is, maar het aanroepen is in ieder geval niet binnen 60 seconden gelukt: de maximale wachttijd voor de GetConnector test-tool. Een oorzaak van > 60 seconden wachttijd kan de hoeveelheid data zijn: om dit uit te sluiten kun je een filter opggeven bij de GetConnector instellingen van de test-tool.

Resultaten

Wanneer de GetConnector test-tool heeft gelopen en er een succesvol antwoord van Profit is gekomen, wordt in de kop een drietal tabbladen weergegeven:

De Connector-naam, aantal resultaten en uitvoertijd wordt teruggekoppeld. De ingevoerde gegevens (behalve het wachtwoord) worden op het tabblad "Parameters" teruggekoppeld.

Op het tabblad "Directe link" wordt een URL weergegeven die, zonder dat alle gegevens opnieuw ingevoerd hoeven te worden, direct naar een opnieuw uitgevoerde test gaan. Het is op deze manier dus ook mogelijk om zonder dat het wachtwoord wordt gedeeld, de testresultaten met een 3e partij te delen.

Icon

Let op! Het delen van de link biedt een 3e partij wel de mogelijkheid om (tenzij Autorisatie in Profit van toepassing is) tevens andere connectoren uit te voeren. Deel de Directe link dus enkel met betrouwbare partijen, zoals een technisch contactpersoon (intern), AFAS of iPublications.

Icon

Let op! De iPublications GetConnector test-tool is niet bedoeld voor productie-doeleinden: hiervoor kan een abonnement op ProfitConnect worden afgenomen. Neem bij twijfel contact op met iPublications.