Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De ProfitConnect MsSQL Adapter maakt het mogelijk om direct vanuit een Microsoft SQL (Transact-SQL) te kunnen 'selecten' op GetConnector data uit AFAS Profit. Hierdoor is het mogelijk direct vanuit een SELECT (of zelfs gebruik makend van JOINs) aan de slag te gaan met data uit AFAS Profit. Het is uiteraard ook mogelijk om de resultaten te updaten/inserten naar een nieuwe tabel binnen een databse in MsSQL.

Notitie

Icon

De ProfitConnect MsSQL Adapter is enkel beschikbaar voor GetConnectoren (het ophalen van data uit AFAS Profit) en momenteel niet voor UpdateConnectoren beschikbaar. 

Ook geschikt voor AFAS Online

Icon

De MsSQL Adapter is geschikt voor iedere Profit installatie die wordt aangesloten op ProfitConnect, dus zowel voor 'on premise' als AFAS Online installaties. Voor gebruik van deze MsSQL adapter dient enkel gekozen te worden als het gebruik van de AFAS Webservices echt geen optie is.

Mogelijkheden

Dankzij de MsSQL Adapter van Profit Connect is het mogelijk bestaande SQL afhankelijke SELECTs aan te roepen op basis van AFAS Profit connectoren, ook als de AFAS Profit omgeving en de achterliggende AFAS Profit database niet direct toegangkelijk is. iPublications handelt het verkeer tussen AFAS Profit en Profit Connect af via de door AFAS ondersteunde Webservices, en zorgt voor teruggave van de data binnen de MsSQL omgeving. Alle standaard binnen ProfitConnect beschikbare mogelijkheden blijven beschikbaar wanneer de MsSQL Adapter wordt gebruikt, zoals:

  • Vereenvoudigde (snel) filters per aanroep
  • Caching
  • Retry-ing
  • On the fly Data-bewerking door iPublications op opgehaalde data (maatwerk)

Om de MsSQL Adapter te gebruiken is minimaal Microsoft SQL server 2008 R2 vereist

Installatie & gebruik

Vooraf dienen de  CLR functionaliteiten aangezet te worden binnen de MsSQL server. De installatie van de MsSQL Adapter bestaat uit de plaatsing van een DLL in een map naar keuze; deze DLL bevat de toepassing voor communicatie vanuit Microsoft SQL server naar ProfitConnect. Eenmalig dient een installatie-SQL statement uitgevoerd te worden.

Binnen AFAS Profit kunnen een of meerdere GetConnectoren worden gedefiniëerd, waar ook eventuele basis-filters in kunnen worden geplaatst.

Een GetConnector met actuele projecten is bijvoorbeeld als volgt gedefiniëerd zoals rechts (klik voor groot) weergegeven.

In dit voorbeeld heeft de connector als naam iPublications_Klantportal_ActueleProjecten, en zijn er binnen de connectoren meerdere velden opgegeven, welke een specifieke (duidelijke) "Naam" hebben gekregen. Onder de veldnaam zoals in Profit gegeven zijn de velden ook beschikbaar in een SQL Select-statement.

Om een GetConnector aan te roepen is een geldig abonnement op ProfitConnect vereist. Bij het afnemen van een abonnement krijg je een token (queue ID) waarmee aanroepen naar de juiste Profit omgeving kunnen worden uitgevoerd. Alle GetConectoren / regels uit GetConnectoren die voldoen aan de algemene autorisatie-eisen van AFAS profit zijn vervolgens op te vragen.
Let op! Het queue ID is de identifier die je toegang verschaft tot de data uit Profit en kan gezien worden als een wachtwoord. Het is dus belangrijk om het queue ID geheim te houden. 

Klik hier voor een voorbeeld-SQL statement (SELECT) om o.b.v. de bovenstaande voorbeeld-connector een aanroep te doen. Het genereren van een voorbeeld SQL statement kan met de ProfitConnect GetConnector Test-tool, door als outputformaat MsSQL te selecteren:

Het resultaat

Wanneer volgens de bovenstaande stappen een GetConnector is uitgevoerd wordt er een resultaatset teruggegeven binnen MsSQL, geschikt voor verdere verwerking volgens reguliere SQL syntax. Eventueel is een eigen Stored Procedure te maken die de gegevens verder afhandelt.

 

Uiteraard is het ook direct mogelijk om een SELECT ... INTO ... uit te voeren, om de resultaten direct om te zetten naar een nieuwe tabel waarn vandaan de data verder kan worden opgepakt.