Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Let op! Dit endpoint (XML) geldt zowel voor XML als JSON berichten.

Om een UpdateGetConnector aan te roepen via ProfitConnect in XML formaat heb je drie dingen nodig:

  1. Een (ingericht) Profit Connect Queue ID (met whitelist op het IP waar je verbindingen vandaan komen)
  2. Een UpdateConnectornaam welke de gegevens bevat om aan te roepen
  3. XML verzonden als POST Body (full-message) of als POST variable: 'data'

Op Queue-niveau binnen Profit Connect wordt bepaald hoe om moet worden gegaan met caching. UpdatetConnectoren kunnen live worden uitgevoerd of kunnen worden uitgevoerd volgens een wachtrij. In beide gevallen kan automatisch (volgens Queue-instellingen) worden gepoogd opnieuw in te sturen na een fout.

Icon

In het geval van automatische RETRY is het van groot belang per UpdateXML slechts 1 kopbericht uit te voeren, om te voorkomen dat mutaties dubbel worden doorgevoerd. Optioneel (maatwerk inrichting) kan iPublications binnen ProfitConnect automatisch meerdere mutaties vanuit 1 aangeboden update extracten naar losse updates. Aangeraden wordt om echter zelf vanuit de client-toepassing al per losse mutatie aan te bieden.

Het standaard Endpoint voor een UpdateConnector met XML resultaat op Profit Connect is:

Vervang hierbij [QUEUEID] voor het Queue ID binnen Profit Connect (altijd een 40 karakter lange SHA1 (A-F, 0-9) hash) en vervang [CONNECTORNAAM] voor de naam van de UpdateConnector zoals aanwezig in AFAS Profit.
Let op! Het QUEUEID is de identifier die je toegang verschaft tot de data uit Profit en kan gezien worden als een wachtwoord. Het is dus belangrijk om het QUEUEID geheim te houden. 

Tip!

Icon

Zet de connectornaam /connector:xxxx op autodetect ("autodetect") om de connectornaam automatisch te bepalen aan de hand van de ingeschoten XML.

Aanroepen via de CURL CLI

Het verzenden van data dient ofwel te geschieden met de header:

... Ofwel er dient een POST-parameter opgegeven te worden met de body:

Reponse statuscodes

StatuscodeBetekenis
200Connector Call OK
300Queued (for execution) OK
219Connector Call OK (But retry was needed)
501Unknown Queue: hash unset or invalid
502Unknown connector: unset or invalid
503Plugin cannot be found in Customer Namespace
504Invalid Plugin
505Remote address (IP address) invalid for chosen endpoint
514Plugin generates Exception
620Queue not found or disabled, or record locked
700XML Post-var 'data' unset, no plugin+data parameter
701XML POST-var 'data' empty
702XML POST-var contains invalid XML
703Cannot retrieve Queue-data (or previously processed) WORKER
704Cannot retrieve Queue-data (or previously processed) API
800Profit Exception (Error message from AFAS Profit)