Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De ProfitConnect UpdateConnector test-tool biedt de mogelijkheid om complete XML te versturen naar de AFAS Profit Webservices.

Het versturen kan op basis van een ProfitConnect Queue ID (beschikbaar voor ProfitConnect klanten) of op basis van een tijdelijk token uit de GetConnector test-tool, zoals verkregen na een succesvolle uitvoer van een GetConnector (ongeacht de GetConnector-naam).

De UpdateConncetor test-tool is te bereiken op: https://www.profitconnect.nl/update-test/

Indien het vinkje "Opslaan" wordt aangevinkt bij het uitvoeren wordt een unieke URL gegenereerd, bijvoorbeeld:

Deze unieke URL biedt een externe partij/persoon onder dezelfde URL de identieke set parameters opnieuw uit te voeren; de volgende gegevens worden tijdelijk opgeslagen bij iPublications:

  • Input XML
  • Profit Connect QueueID of TestID

  • AFAS UpdateConnector naam

Een 3e partij kan dus, zonder het password voor de user binnen Profit te raadplegen, de request nogmaals uitvoeren en de output bekijken / beoordelen.

Icon

De ingevoerde Input XML moet valide XML zijn voor de bijbehorende AFAS UpdateConnector, tenzij Profit Connect met een Plugin op maat wordt gebruikt; enkel dan is mogelijk ook XML volgens de specificaties van iPublications te verwerken.