Skip to end of metadata
Go to start of metadata
De iPublications koppeling voor AFAS Profit en NEDAP Ons, zorgt voor een (optioneel meermaal) dagelijkse synchonisatie van de medewerkergegevens naar NEDAP Ons.

Binnen de koppeling nemen wij een afgekaderde set gegevens mee van:

  • Medewerker
  • Adres
  • Contract
  • CAO
  • Rooster
  • Verlofrecht

Deze gegevens worden gesynchroniseerd van AFAS Profit naar NEDAP Ons. Uiteraard wordt een afgekaderde set aan velden en gegevens overgebracht, waarbij nog enige mapping / parametisering mogelijk is; niet iedere partij wil dezelfde velden overnemen van Profit naar NEDAP. Het overbrengen van enkele vrije velden is ook mogelijk.

De koppeling maakt aan de AFAS kant gebruik van de webservices van AFAS Profit (met ondersteuning voor zowel lokale installaties als AFAS Online ) en maakt richting NEDAP Ons gebruik van de "iO Service". Wij leveren over het algemeen puur de koppeling, ondersteuning bij de eenmalige inrichting en support bij eventuele problemen (diagnostisch), de daadwerkelijke inrichting binnen AFAS Profit en NEDAP wordt over het algemeen verzorgd door externe consultants.