Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Noot: Indien klantspecifieke wensen van toepassing zijn op dit standaardproduct (bijvoorbeeld additionele mapping/parametrisering of het toevoegen van extra vrije velden) zal de implementatie en levering plaatsvinden vanuit iPublications Software B.V. Gelieve dan in dit document 'iPublications Software' te lezen waar 'Synced' vermeld staat.

 

Deze standaard Synced-koppeling voor AFAS Profit en NEDAP Ons, zorgt voor een (optioneel meermaal) dagelijkse synchronisatie van de medewerkergegevens naar NEDAP Ons.

Binnen de standaardkoppeling nemen wij een afgekaderde set gegevens mee, te weten:

  • Medewerker
  • Adres
  • Contract
  • CAO
  • Rooster
  • Verlofrecht

Deze gegevens worden gesynchroniseerd van AFAS Profit naar NEDAP Ons. Met de standaardkoppeling wordt een afgekaderde set aan velden en gegevens overgebracht.

Niet iedere partij wil dezelfde velden overnemen van Profit naar NEDAP. Het overbrengen van enkele vrije velden is ook mogelijk. Het overbrengen van vrije velden of andere mapping/parametrisering kan pas gedaan worden na de volledige implementatie van het standaardproduct en zal geschieden op basis van nacalculatie. Zie hiervoor de noot bovenaan deze pagina.

De koppeling maakt aan de kant van AFAS gebruik van de webservices van AFAS Profit (met ondersteuning voor zowel lokale installaties als AFAS Online ) en maakt richting NEDAP Ons gebruik van de "iO Service". Synced levert alleen de koppeling. Ondersteuning bij de eenmalige inrichting en support bij eventuele problemen (diagnostisch), de daadwerkelijke inrichting binnen AFAS Profit en NEDAP dient te worden verzorgd door externe consultants.

 

Synced onderhoudt deze koppeling zodat deze optimaal blijft functioneren. Hierbij is Synced wel afhankelijk van het functioneren van zowel AFAS Profit als NEDAP Ons. Indien een van beide bedrijven aanpassingen maakt in haar software waardoor de koppeling niet meer werkt ten gevolge van gewijzigde functionaliteit is Synced hier niet verantwoordelijk voor.

  • No labels