Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Warning
titleLet op!

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de PHP Classes geschiedt de communicatie direct vanuit de client-applicatie naar de AFAS Profit Webservices, en wordt dus geen gebruik gemaakt van het ProfitConnect platform!

 

Voor de programmeertaal PHP (5.34+) beschikt iPublications over een actief onderhouden (Object OriëntedOO, tot PHP 57.50.9 3 getest) set PHP Classes. De PHP Class is PSR-0 Autoloadable, voorzien van inline documentatie en sample-files. De PHP Class van iPublications voor de AFAS Profit Webservices zijn standaard geschikt voor zowel On Premise installaties en AFAS Online (de class kan omgaan met de voor AFAS Online vereiste NTLM autorisatie).

Wanneer er zich een fout voordoet in de communicatie met AFAS Profit wordt netjes een Exception 'gegooid', waar meer details over de fout in aanwezig zijn. Wanneer er nieuwe of gewijzigde functionaliteit in de AFAS Profit Connectoren verschijnt onderhoudt iPublications de classes actief; via GIT kan vervolgens een update worden opgevraagd. 

Note

De PHP5 classes van iPublications maken de communicatie met AFAS Profit een stuk eenvoudiger; slechts enkele regels code zijn vereist om de resultaten van een GetConnector als object te ontvangen, of een Update XML Object te verzenden naar de AFAS Connectoren.

Tip

Voor Java zijn soortgelijke classes beschikbaar.

Gebruiksrecht

Op de PHP5 ConnectorClass verstrekt iPublications per afnemer / per opdrachtgever, per project (lifetime) gebruiksrechtlicentie(s) inclusief onderhoud aan de broncode van de classes. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met iPublications.

 

Object Structuur

Gliffy DiagramnameConnectorClassSchema

GetConnector voorbeeld

Image Removed