Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Excerpt

Naast maatwerk koppelingen ontwikkelt en onderhoudt iPublications diverse standaard koppelingen; deze koppelingen zijn ontstaan door ofwel: 

 • Eigen behoefte iPublications, en hierbij generiek opgezet
 • Behoefte (grotere) klantengroep
 • Uitbouwen van een eerdere maatwerkkoppeling tot standaard koppeling.

AFAS Profit

Image RemovedVeel standaard koppelingen van iPublications zijn koppelingen geschikt voor AFAS Profit , waarbij de koppeling voorziet in een aanvulling op AFAS Profit, of de koppling tussen AFAS Profit en een extern systeem. Als Gold Partner van AFAS met een specialisatie in de connectoren (koppelen) beschikt iPublications over veel expertise en tools om efficiënt, veilig en stabiel te koppelen met Profit. Hierbij zijn zowel koppelingen met lokaal geïnstalleerde AFAS Profit omgevingen, alswel AFAS Online omgevingen mogelijk.

Wat is standaard?

Een koppeling wordt door iPublications een standaard koppeling genomend wanneer deze voldoet aan de volgende punten:

 • De koppeling heeft een afgekaderde set functionaliteiten: is een bepaalde functionaliteit niet beschreven? Dan is deze in principe niet beschikbaar.
 • De koppeling kan (relatief) eenvoudig worden geïmplementeerd, door een gedocumenteerde set instructies te volgen.

   

  Let op! Mogelijk is hier wel consultancy door iPublications, of een partner van iPublications voor gewenst / vereist!
 • De koppeling heeft een vast tarief; over het algemeen is een maandbedrag (licentie) voor gebruiksrecht van toepassing
 • iPublications bepaalt de roadmap van de koppeling: welke functionaliteiten worden wanneer toegevoegd
  1. iPublications bepaalt de eisen aan de omgeving en gebruikte software en -versies
  2. Prioritering van wensen van klanten vindt plaats o.b.v. inschatting van iPublications, mogelijk gesteund door de hoeveelheid klantwensen voor de functionaliteit
 • De koppeling wordt als SaaS (Software as a Service) door iPublications aangeboden. iPublications verzorgt de hosting en updates van de koppeling.
 • Onderhoud van de koppeling (updates t.b.v. functioneren / bugfixes / nieuwe functionaliteiten) is inbegrepen in de maandlicentie
 • Voor support kan een SLA worden afgenomen
 •  

  Info

  Wensen op maat

  In principe wordt door iPublications niet op maat ontwikkeld aan standaard koppelingen: dit om de standaard, en compatibiliteit met toekomstige updates te waarborgen. Vaak is het wel mogelijk door inrichting of "slim gebruik" van bestaande functionaliteiten meer mogelijk maken dan standaard mogelijk is. Hierover kan in contact worden getreden met de partij die de implementatie van de standaard-koppeling heeft verzorgd (bijv. een AFAS Expert / dienstverlenend partner), of met iPublications (via het klantportal). 

  Nieuwe ontwikkeling

  iPublications staat altijd open voor het ontwikkelen van nieuwe standaard koppelingen. Als er een groep afnemers is die een gemeenschappelijke, generieke wensen- en eisenset hebben voor een integratie tussen één of meer softwarepakketten. Is dit het geval? Neem dan contact met ons op!