Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Speciaal voor gebruikers van het Profit Connect platform is het mogelijk om, via ons Klantportal, toegang te krijgen tot het Profit Connect beheerpaneel. Deze biedt diverse mogelijkheden zoals inzicht in de beschikbare koppelingen, diverse statistieken en de laatste foutmeldingen. 

Table of Contents

Koppelingen

Op deze pagina krijgt de gebruiker een overzicht van alle beschikbare connectoren zoals die binnen het Profit Connect platform bekend zijn.

Iedere connector bestaat uit een type (Get of Update), eventueel een iPublications maatwerk Plugin en heeft uiteraard een omgeving, gebruikersnaam en wachtwoord. Het resultaat is een QueueID welke inzichtelijk wordt door er op te klikken en welke de klant gebruikt om een verbinding met ons platform te maken.

Daarnaast biedt het een overzicht waarmee duidelijk wordt of het een directe (live) connector betreft, of er Gecached mag worden, hoe vaak een aanvraag opnieuw uitgevoerd mag worden en de connect- en response time-out waarbinnen Profit moet reageren. 

In de laatste plaats, maar niet geheel onbelangrijk, is het mogelijk om, door te klikken op het slotje, de toegangsbeperking tot het Profit Connect platform aan te passen. Zodoende is het mogelijk om zelf te bepalen welke externe machines, per connector, hier gebruik van mogen maken. 

 

Mijn koppelingen

Statistieken

Op de statistieken pagina krijgt de gebruiker een inzicht in de aantallen dagelijkse goed en fout verwerkte Get- en Update aanvragen. 

De donkere kleuren betreffen de Get aanvragen, de lichte betreffen de Update aanvragen. Daarbij geldt een ononderbroken blauwe lijn als OK en een gestippelde rode lijn als Error. 

Wachtrij

Deze pagina biedt een overzicht van alle aanvragen die zich in de wachtrij bevinden. Het aantal wordt ook bovenin de pagina weergeven voor een altijd actueel inzicht. 

Deze gegevens kunnen gebruikt worden om een beeld te vormen van eventuele opstoppingen en situaties die later misschien de aandacht vereisen. Idealiter zou dit overzicht immers leeg moeten zijn; de regels zouden in ieder geval niet ouder moeten zijn dan enkele minuten. 

Foutmeldingen (Get & Update)

Het meest belangrijke onderdeel is de mogelijkheid om alle resultaten, zowel Get- als Updates, in te zien welke de afgelopen maand niet verwerkt konden worden. Doormiddel van het tabblad rechts bovenin de tabel is het mogelijk om te wisselen.

Hierbij is het, indien de foutmelding te lang is, mogelijk om op de foutmelding te klikken voor een uitgebreidere omschrijving. 

Daarnaast is het, in het geval van een UpdateConnector, mogelijk om de complete XML te downloaden door op het download-icoon te klikken.

 

Cache

Indien er connectoren zijn waarbij het cache is ingeschakeld is het op deze pagina mogelijk om een inzicht te krijgen in de doorlooptijd van de cachebestanden.

Het geeft een beeld van zowel de hoeveelheid als als de leeftijd van de cachebestanden.