Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

iPubPush(.exe) maakt het mogelijk om lokaal geplaatste XML files geschikt voor de UpdateConnector van AFAS Profit direct op te pakken en "te injecteren" in de wachtrij van ProfitConnect. Wanneer dus lokale XML bestanden worden gegenereerd welke geschikt zijn voor de UpdateConnectoren van AFAS maar geen SOAP aangesproken kan/dient te worden biedt ProfitPush uitkomst.

ProfitPush draait op de achtergrond van een Windows-systeem (server) waarbij een ingestelde map op het bestandssysteem in de gaten wordt gehouden. Wanneer een of meerdere bestanden worden geplaatst in deze map worden deze automatisch verzonden naar ProfitConnect. Voor de verwerkingsstatus kan een log-file worden geraadpleegd. Wanneer een bestand eenmaal is opgepakt door ProfitPush wordt het verwerkte bestand automatisch verwijderd uit de map.

Icon

Het is ook mogelijk om met ProfitPush bestanden te verzenden naar ProfitConnect welke geen XML zijn, of niet voor UpdateConnectoren geschikte XML. In dat geval kan iPublications met maatwerk een mapping / conversie ontwikkelen binnen ProfitConnect om de ontvangen bestanden om te zetten naar geldige Profit UpdateConnector XML.

Een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld geautomatiseerde verwerking van Excel-bestanden naar Updates richting AFAS Profit in de vorm van bijv. grootboekmutaties.

Werkwijze

iPubPush.exe dient te worden aangeroepen met 3 parameters:

  1. Het pad naar de map die in de gaten moet worden gehouden: bestanden die hier in worden geplaatst worden verzonden naar ProfitConnect.
  2. De bestandsextensie die in de gaten moet worden gehouden. Wanneer hier bijvoorbeeld XML wordt opgegeven, worden alle in de map (1) geplaatste XML bestanden naar ProfitConnect verzonden, terwijl andere bestanden (bijv. CSV of temp-files) genegeerd.
  3. Het ProfitConnect klant-id